Menu 

 

 
 
 
 

Dokumentacja kategorii B, o czasowym okresie przechowywania po upływie tego okresu powinna zostać poddana procesowi zniszczenia z zachowaniem norm prawnych.

 

AD ACTA PROFI Sp. z o. o. oferuje Państwu pomoc w tym zakresie. Na Państwa życzenie możemy wykonać następujące czynności:

  • w przypadku akt  zarchiwizowanych - wydzielenie z zasobu archiwum i spisanie dokumentów, których okres przechowywania minął.
  • w przypadku akt wcześniej niearchiwizowanych - przegląd dokumentów     i     sporządzenie         spisów,       które       zostaną  przedstawione   do   zatwierdzenia   Komisji.

 

Brakowanie dokumentów kat. B obejmuje:

  • wydzielenie dokumentów, których okres przechowywania upłynął zgodnie z obowiązującymi przepisami i Waszym wykazem akt.
  • sporządzenie spisów wybrakowanych akt.
  • wystąpienie w imieniu Państwa o zgodę na brakowanie akt do Archiwum Państwowego,  jeśli firma znajduje się pod jego nadzorem.
  • pakowanie  dokumentów przeznaczonych do niszczenia lub przekazania    na   makulaturę,   pozbawiając   je elementów metalowych i plastikowych.

 

Niszczenie obejmuje:

  • dokonanie   fizycznej   likwidacji wybrakowanych  akt   w   sposób zgodny   z   przepisami    i   z zachowaniem odpowiedniego stopnia tajności wg normy DIN 32757.
  • nadzorowanie całego procesu   niszczenia,  w   którym   może uczestniczyć na Państwa życzenie przedstawiciel Waszej firmy.
  • wystawienie odpowiedniego certyfikatu, który potwierdzi wykonanie zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Brakowania i niszczenia dokumentacji kat. B o czasowym okresie przechowywania dokonujemy zarówno dla dokumentów obsługiwanych przez naszą Spółkę, jak również na jednorazowe zlecenia.

 
 

AD ACTA PROFI sp. z o.o
Twoje dokumenty
trafią do rąk najlepszych specjalistów
...

...profesjonalnie przygotowanych magazynów, a...

...w ostatnim etapie
do specjalistycznej, wydajnej niszczarki.

 
 
   
Dokument bez tytułu Copyright © 2008-2009 AD ACTA PROFI sp. z o.o.