Menu 

 

 
 
 
 

AD ACTA PROFI  oferuje Państwu kompleksową opiekę nad Waszymi     dokumentami     i     możliwość     przechowywania ich, w naszych magazynach. Są to pomieszczenia przygotowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz spełniające wymogi ochrony przed zniszczeniem.

 

W ramach tej usługi zapewnimy Państwu:

 • sporządzenie   spisów   zdawczo-odbiorczych   dokumentów   odbieranych   z   siedziby   Klienta.
 • zapakowanie akt przeznaczonych do przechowania wraz z opisaniem regałów i półek, z zaznaczeniem miejsc przechowywania w spisach.
 • transport akt do miejsca ich przechowywania.
 • przechowanie   akt   przez wymagany   okres   w  sposób   zabezpieczający   je   przed   uszkodzeniem   lub   utratą.
 • przechowanie    dokumentacji    technicznej,   nośników    elektronicznych   i   innych   rodzajów   dokumentacji.
 • skanowanie dokumentów.
 • przesyłanie   na   życzenie   kopii   dokumentów   za   pośrednictwem faxu,   e-maila   bądź   poczty.
 • udostępnianie dokumentów na Państwa życzenie miejscu ich przechowywania,   bądź dostarczenie do miejsc przez Was wyznaczonych,       a     po   wykorzystaniu     ponowne     umieszczenie
  w określonych   zbiorach.
 • wydawanie kopii dokumentów osobom przez Was upoważnionym.
 • brakowanie i zniszczenie dokumentacji, gdy minie czas jej przechowywania.
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących Waszego zasobu i wykonanych przez nas prac  archiwizacyjnych.

 

Proponujemy Państwu również zapewnienie dodatkowej ochrony Waszej dokumentacji bieżącej poprzez przechowywanie bezpiecznej kopii poza siedzibą firmy.

 
 

AD ACTA PROFI sp. z o.o
Twoje dokumenty
trafią do rąk najlepszych specjalistów
...

...profesjonalnie przygotowanych magazynów, a...

...w ostatnim etapie
do specjalistycznej, wydajnej niszczarki.

 
 
   
Dokument bez tytułu Copyright © 2008-2009 AD ACTA PROFI sp. z o.o.