Menu 

 

 
 
 
 

Powierzenie opieki nad Waszą dokumentacją, firmie specjalistycznej pozwoli:

  • ograniczyć wydatki na zatrudnienie   i  przeszkolenie personelu do obsługi i udostępniania Waszych dokumentów.
  • zabezpieczyć Wasze akta przed zniszczeniem, bądź utratą, a tym samym, uchronić   przed   narażeniem się na ewentualne sankcje karne
    i finansowe, za naruszenie przepisów, obowiązujących w zakresie przechowywania dokumentów.
  • mieć   szybki,   nieograniczony   i   tani dostęp do swoich dokumentów.
  • skoncentrować się na podstawowym profilu Waszej działalności - czyli robić to, na czym znacie się najlepiej.

Wartość naszych usług jest zawsze kalkulowana w zależności od formy świadczenia usług, wielkości zasobu, oraz szczegółowych wymagań.

Wyceny       usług         zawsze        dokonujemy         indywidualnie
i nieodpłatnie,   po   obejrzeniu   zasobów.

Warunki finansowe są negocjowane zawsze przed zawarciem umowy, lub przyjęciem zlecenia.
 
 

AD ACTA PROFI sp. z o.o
Twoje dokumenty
trafią do rąk najlepszych specjalistów
...

...profesjonalnie przygotowanych magazynów, a...

...w ostatnim etapie
do specjalistycznej, wydajnej niszczarki.

 
 
   
Dokument bez tytułu Copyright © 2008-2009 AD ACTA PROFI sp. z o.o.