Menu 

 

 
 
 
 

Założenie archiwum zakładowego poprzedza dogłębne zapoznanie się ze strukturą przedsiębiorstwa i potrzebami naszego Klienta.

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w stworzeniu archiwum od postaw nie tylko poprzez uporządkowanie zasobu archiwalnego. Dokonamy także szczegółowej analizy tworzonej przez Waszych pracowników dokumentacji oraz istniejącego obiegu dokumentów i pomożemy ustalić wymagane okresy przechowywania dla poszczególnych dokumentów.

 

Na Państwa zlecenie możemy opracować dla  Was normatywy kancelaryjne takie jak:

  1. Instrukcja kancelaryjna.
  2. Instrukcja archiwalna.
  3. Jednolity rzeczowy wykaz akt.

 

Oferujemy także pomoc w przygotowaniu i wyposażeniu pomieszczenia archiwum zakładowego, spełniającego wymogi stawiane w  obowiązujących przepisach.

 
 

AD ACTA PROFI sp. z o.o
Twoje dokumenty
trafią do rąk najlepszych specjalistów
...

...profesjonalnie przygotowanych magazynów, a...

...w ostatnim etapie
do specjalistycznej, wydajnej niszczarki.

 
 
   
Dokument bez tytułu Copyright © 2008-2009 AD ACTA PROFI sp. z o.o.